Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Otvorenie vodičského kurzu na sk. "B,C,D,E,T" sa koná 22.10.2015 (štvrtok) o 16:00 hod.

Brezno

-Otvorenie vodičského kurzu na sk.AM,B sa koná 6.10.2015 /utorok/ o 15:00 hod.

Heľpa

 

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 16.10.2015
Účastníci konania: Jakub Blaško, Michal Čunderlík, Erik Gaško, Matúš Jackuliak, Paulína Jackuliaková, Lenka Kostová, Petra Kostová, Radoslav Kucharič, Denis Kvietok, Pavol Majer, Miroslava Majerová, Matúš Mesík, Matty Michalík, Martin Necpál, Peter Nepšinský, Natália Šarová, Adam Škorňa

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 22.10.2015
Účastníci konania: Dominika Draková, Matej Hojo, Ľubomír Janek, Zuzana Klimentová, Michal Kubáň, Anna Markusová, Ľubica Vajzerová, Pavol Vlk, Katarína Vyčítalová

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 28.10.2015
Účastníci konania: Emil Čevajka, Roman Falťan, David Longauer, Adrián Oravec, Matej Šajgalík, Šimon Štibraný

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 09.10.2015
Účastníci konania: Štulrajter Michal, Štulrajter Juraj, Berky Dušan, Širgeľ Miroslav

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 15.10.2015
Účastníci konania: Cabanová Lenka, Kubašiak Marek, Ambrózová Andrea, Miklošová Lýdia, Švorc Juraj, Malčeková Simona, Poliaková Patrícia

Miesto konania: Brezno 19.10.2015
Termín konania: 19.10.2015
Účastníci konania: Adamek František, Šajgal Lukáš, Kvačkaj Filip, Kováčiková Tereza, Pačaj Jozef

Miesto konania: Brezno 22.10.2015
Termín konania: 22.10.2015
Účastníci konania: Cverna Peter, Trnik Lukáš, Gajdoš Peter

Miesto konania: Brezno 26.10.2015
Termín konania: 26.10.2015
Účastníci konania: Bobáková Daniela, Chramec Ondrej, Medveď Tomáš, Pokoš Marek, Vestegová Alexandra, Zlúkyová Martina, Gašperan Dávid

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk