Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Prevádzku v Banskej Bystrici od 14.11.2016 nájdete na novej adrese: Horná 67, Banská Bystrica, 2. poschodie - oproti Poliklinike.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Prvá teória na sk. "B" sa koná 13.02.2018 o 16:30 hod.

-Otvorenie kurzu na sk. "B,C,D,E,T" sa koná 22.02.2018 o 16:00 hod.

- Dňa                          sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0905484833

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča pravidelný výcvik vodičov         /35 hodín/ sa koná 16.02.2018 o 14:00 hod v Banskej Bystrici

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča základná kvalifikácia vodičov /140hodín/ sa koná 16.03.2018  v Banskej Bystrici

 

Brezno

- Otvorenie kurzu na sk. "B"  sa koná dňa 28.02.2018 o 15:00 hod.

Heľpa

- Otvorenie kurzu na VO sk. "B" sa koná dňa 16.02.2018 o 15:00 hod.

 

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 21.02.2018
Účastníci konania: Štulrajter Martin, Kosa Filip, Sitarčík Michal, Švantner Ivan

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 28.02.2018
Účastníci konania: Hlobej Ivan, Javoríková Beáta, Jánošík Juraj, Rádl Lukáš, Kováč Július, Slobodník Vlastimil

Banská Bystrica

ul: Horná 67
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk