Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

 - Dňa 29.09.2016 (štvrtok) o 8:30 hodsa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na číslach 0907142398,  0905484833

- Otvorenie kurzu na skupinu "B,C,D,E" sa koná 06.10.2016 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (pravidelného výcviku 35 hodín)  sa koná ..................... .

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (základného výcviku 140 hodín) sa koná ...................... .

 

 

Brezno

Heľpa

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 04.10.2016
Účastníci konania: Matej Baláž, Lukáš Berky, Jakub Domenik, Michal Ďurica, Ján Kubiš, Matúš Leitner, Terézia Litvíková, Marek Medveď, Michal Miko, Barbora Olejárová, Jana Pálínkášova

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 05.10.2016
Účastníci konania: Martina Gašparovičová

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 27.09.2016
Účastníci konania: Donoval Oliver, Gajdoš Patrik, Stieranka Marek, Vagadayová Kristína, Schlosser Martin, Hucík Michal

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 29.9.2016
Účastníci konania: Duraj Martin, Klinčík Adam, Zanvit Ľubomír, Šťavina Ján, Chovanec Martin

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk