Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Prevádzku v Banskej Bystrici od 14.11.2016 nájdete na novej adrese: Horná 67, Banská Bystrica, 2. poschodie - oproti Poliklinike.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

 

- Otvorenie vodičských kurzov na sk. "AM,A1,A2,A,B,C,D,E,T"  sa koná 25.05.2017 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Dňa 08.06.2017 (štvrtok) o 10:00 hod  sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0905484833

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (základného výcviku 140 hodín) sa koná ..................

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (pravidelného výcviku 35 hodín)  sa koná ................

 

Brezno

- Kurz prvej pomoci sa koná dňa 29.05.2017/pondelok/ o 8:00 hod v autoškole.

Heľpa

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 31.05.2017
Účastníci konania: Patrik Čief, Alexander Ernest, Zuzana Geletová, Igor Karáč, Michaela Machovičová, Matúš Martinko, Agáta Pavlíková, Diana Šnírerová, René Virág, Dalibor Vrábeľ

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 08.06.2017
Účastníci konania: Jakub Dzúrik, Matej Fraňo, Katarína Hoffmannová, Matej Husár, Romana Jágerová, Dana Matyášová, Martina Mesiariková, Jiří Navrátil, Richard Nemček, Miroslava Rusková, Maroš Tokarčík

Banská Bystrica

ul: Horná 67
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk