Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Otvorenie  vodičského kurzu na  sk. "AM,A1,A2,B" sa koná 20.08.2015 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Otvorenie vodičského kurzu na sk "C,D,E" sa koná 06.08.2015 (štvrtok) o 16:hod.

Brezno

Prvá teória  na sk. "AM,B" sa koná 28.07.2015 (utorok) o 15:00 hod.

                                                                                                                                                                                                                                        

Heľpa

 

 

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 04.08.2015
Účastníci konania: Tomáš Dunko, Ján Harňák, Ľubomír Janek, Dušan Kubove, Dominik Sauka

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 05.08.2015
Účastníci konania: Jakub Bognár, Peter Bolčík, Kristián Čupka, Matej Čupka, Ján Cheban, Ivana Kováčiková, Ľubomír Lamper, Ľubomír Lamper, Kristína Obrstová, Katarína Póčová, Daniel Poliak, Lukáš Styk

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 12.08.2015
Účastníci konania: Tomáš Rusko

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 13.08.2015
Účastníci konania: Ján Harňák, Dušan Kubove

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 05.08.2015
Účastníci konania: Fedáková Eva, Krnáčová Slávka, Mihok Pavol, Presperínová Janka, Švantner Jozef, Danielič Tomáš, Gregušová Petra, Hyriak Roman

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk