Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (základného výcviku 140 hodín) sa koná 29.04.2016 (piatok) o 8:00 hod.

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (pravidelného výcviku 35 hodín)  sa koná 23.04.2016 (sobotu) o 8:00 hod.

- V dňoch 06.05.2016 (piatok) a 20.05.2016 (piatok) o 8:00 hod sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na číslach 0907142398,  0905484833

- Otvorenie vodičského kurzu  na sk.  "AM,A1,A2,A,B,C,D,E,T" sa koná 12.05.2016 (štvrtok) o 16:00 hod.

 

Brezno

-Kurz prvej pomoci  sa koná 10.05.2016 (utorok) o 8:00 hod. v autoškole

-Otvorenie vodičského kurzu sk."B" sa koná 10.05.2016 (utorok) o 15:00 hod.

Heľpa

-Otvorenie vodičského kurzu na sk. "B" sa koná 06.05.2016 o 15:30 hod.

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 13.05.2016
Účastníci konania: Michal Dropčo, Jozef Grofčík, Ondrej Hiadlovský, Marek Hybačko, Patrik Rosenberg

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 04.05.2016
Účastníci konania: Refka Peter, Vojtko Marek, Lilko Marek, Dudáš Juraj, Gynič Pavel, Riapoš Adam, Anna Mária Maťúšová, Kačmarčík Dominik, Hančinová Martina, Bošeľa Erik

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk