Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

Otvorenie  vodičského kurzu na sk. "B" sa koná 12.02.2015 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Prvá teória vodičského kurzu na sk. "C,D,E,T" sa koná 03.02.2015 (utorok) o 16:00 hod.

- Otvorenie kurzu na získanie Kvalifikačnej karty vodiča - pravidelný výcvik (35 hod.) sa koná od 26.01.2015 (pondelok) o 8:00 hod.

Brezno   

 -Prvá teória vodičského kurzu na sk. B sa koná 28.01.2015 /streda/ o 15:00 hod.

 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Heľpa

-

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 05.02.2015
Účastníci konania: Juraj Bačík, Ivana Bugáňová, Erika Černá, Simona Dianová, Dominika Draková, Denisa Fichnová, Margita Garajová, Michal Hlaváč, Renáta Karnišová, Zuzana Komanová, Veronika Morvayová, Ján Púpava, Vlasta Šimková, Jana Šlanková Veronika Štubňová, Jana Šuleková

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk