Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

 - Otvorenie vodičského kurzu na sk. "B,C,D,E,T" sa koná 03.12.2015 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (základného výcviku 140 hodín) sa koná 14.12.2015 (pondelok) o 8:00 hod.

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (pravidelného výcviku 35 hodín)  sa koná 14.12.2015. (pondelok) o 8:00 hod.

Brezno

-Otvorenie vodičského kurzu na sk."AM,B" sa koná 14.12.2015 (pondelok) o 15:00 hod.

-Otvorenie vodičského kurzu na sk. "C,D,E" sa koná 02.12.2015 (streda) o 15:00 hod.

-Otvorenie kurzov kvalifikačnej karty vodiča pravidelný a základný výcvik sa koná 14.12.2015 (pondelok) o 15:00 hod.


Heľpa

 -Otvorenie vodičského kurzu na sk."AM,B" sa koná 08.01.2016 (piatok) o 14:30 hod.

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 04.12.2015
Účastníci konania: Tibor Berky, Jakub Blaško, Anna Brehovská, Adrián Faško, Róbert Gerát, Petra Kostová, Michal Kováč, Dominika Majerová, Andrej Mojžiš

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 07.12.2015
Účastníci konania: Gabriela Bacsová, Romina Bartošová, Ivan Bernát, Jana Krpelanová, Andrea Lapinová, Barbora Latochová, Slávka Plevová, Romana Sujová

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 14.12.2015
Účastníci konania: Erik Čief, Viera Donovalová, Eva Viktória Miškovičová, Luyen Xuan Thi Nguyen, Nhue Xuan Thi Nguyen, Doan Van Nguyen, Ľubica Speváková, Andrea Ursínyová

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 01.12.2015
Účastníci konania: Haluška Matej, Kováčik Matúš, Adamek František, Godeša Dominik

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 07.12.2015
Účastníci konania: Koubeková Martina, Mecková Dominika, Štulrajterová Terézia, Grílli Michal, Szücs Peter, Lovás Tibor, Ciompa Alan

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 30.11.2015
Účastníci konania: Caban Matúš, Gašparík Lukáš, Lipničan Rastislav, Laššák Marek

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk