Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica
- Otvorenie vodičského kurzu na sk. "AM,A1,A2,A,B,T" sa koná 18.09.2014 (štvrtok) o 16:00 hod.
- Otvorenie vodičského kurzu na sk. "C,D,E" sa koná 25.09.2014 (štvrtok) o 16:00hod.                                                                                                                                                                                                                              - Otvorenie kurzu na získanie Kvalifikačnej karty vodiča - základná kvalifikácia (140 hod.) sa koná od 12.09.2014 (piatok)                                                                                                                                                                 - Otvorenie kurzu na získanie Kvalifikačnej karty vodiča - pravidelný výcvik (35 hod.) sa koná od 20.09.2014 (sobota)

Brezno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - Otvorenie vodičského kurzu na sk. "B" sa koná 18.09.2014 (štvrtok) o 15:00 hod.                                                                                                                                                                                                                                      - Otvorenie vodičského kurzu na sk. "C,D,E" sa koná 01.10.2014 (streda) o 15:00 hod.

Heľpa

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 16.09.2014
Účastníci konania: Miroslav Adamek, Tomáš Bella, Marek Čiampor, Ján Daubner, Michal Juriga, Igor Lajš, Dávid Magna, Mikuláš Rypák, Juraj Stieranka

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 18.09.2014
Účastníci konania: Ján Bartoš, Dominika Bobáková, Zuzana Csordásová, Urban Čunderlík, Juraj Dobrota, Šimon Gál, Simona Hirková, Janka Hlavinová, Mária Chabanová, Peter Jach, Adam Janda, Eva Kokošková, Katarína Mesárošová, Jessica Mesíková, Jozef Patráš, Slavomír Sochor, Ivana Stankovianska, Milan Šajgal, Martina Uramová, Tereza Vrťová, Rastislav Zajac

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 18.9.2014
Účastníci konania: Ševčíková Dana,Cicuová Klaudia,Romański Michal,Beráková Viera,Fašková Nikola,Aschenbrierová Lívia

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 25.9.2014
Účastníci konania: Babeľová Adriana,Ďurajdová Ľubica,Kováčiková Zuzana

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 29.9.2014
Účastníci konania: Brenkus František,Brenkus Ján,Siládi Michal,Greguš Marek

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

0903 822 811

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk