Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (pravidelného výcviku 35 hodín)  sa koná ...................... .

- Dňa ...................... sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na číslach 0907142398,  0905484833

- Otvrorenie vodičských kurzov sk"AM,A1,A2,A,B,C,D,BE,CE,D,T" sa koná 25.08.2016 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Tohtoročné posledné otvrorenie vodičských kurzov sk "A1,A2,A" sa koná 15.09.2016 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (základného výcviku 140 hodín) sa koná ........................

 

Brezno

-Otvorenie vodičského kurzu na sk.............................. o 15:00 hod.

Heľpa

-Otvorenie vodičského kurzu na sk. "B" sa koná 09.09.2016 (piatok) o 15:00 hod.

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 06.09.2016
Účastníci konania: Jana Acsová, Katarína Azzamová, Erik Bartoš, Lukáš Berky, Petra Fellnerová, Patrik Handlovský, Ján Kubiš, Eva Pardelová, Martin Strečok, Viktória Styková, Matúš Suchanovský, Rebeka Šarinová, Terézia Šípková, Peter Šipula, Nórbert Hugo Škroviny

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 25.08.2016
Účastníci konania: Blažek Branislav, Košík Michal, Fillová Lucia, Dianišková Zdena, Jabrocká Terézia, Szabová Denisa

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 31.08.2016
Účastníci konania: Masaryk Jozef

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk