Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica
- Otvorenie vodičského kurzu na sk. "C,D,E,T" sa koná 02.10.2014 (utorok) o 16:00hod.

- Výučba na sk. "C,D,E,T" sa začína 14.10.2014 (utorok) o 16:30 hod.

- Otvorenie kurzu na získanie Kvalifikačnej karty vodiča - pravidelný výcvik (35 hod.) sa koná od 27.09.2014 (sobota)  o 8:00 hod.

- Otvorenie kurzu na získanie Kvalifikačnej karty vodiča - základná kvalifikácia (140 hod.) sa koná od 10.10.2014 (piatok) o 8:00 hod.

Brezno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Otvorenie vodičského kurzu na sk. B bude 23.10.2014 /utorok/ o 15,00 hod.                                                                                                                                                                                                                                          - Otvorenie vodičského kurzu na sk. "C,D,E" sa koná 01.10.2014 (streda) o 15:00 hod.

Heľpa

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 01.10.2014
Účastníci konania: Patrik Dianiška, Hugo Hýbl, Mária Kontúrová, Filip Maslen, Barbora Medveďová, Michaela Medveďová, Marek Molnár, Peter Nagy, Veronika Perončíková, Július Polóny, Michal Tomášik, Peter Turňa, Zuzana Žáčiková

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 10.10.2014
Účastníci konania: Lukáš Bakoš, Ján Bartoš, Dominika Bobáková, Urban Čunderlík, Juraj Dobrota, Šimon Gál, Simona Hirková, Janka Hlavinová, Mária Chabanová, Peter Jach, Eva Kokošková, Jessica Mesíková, Jozef Patráš, Mikuláš Rypák, Ivana Stankovianska

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 13.10.2014
Účastníci konania: Adam Bobák, Christian Holub, Matej Kapusta, Renáta Karnišová, Konderová Simona, Erik Kratka, Patrícia Lúčková, Alexandra Majerová, Daniela Majerová, Tomáš Polievka, Dominika Rusková, Pavol Skubák, Jana Šuleková, Jozef Vašina, Katarína Žilinčíková

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 6.10.2014
Účastníci konania: Kovácsová Ivana,Kubáň Tomáš,Piško Juraj,Cicuová Klaudia,Romański Michal,Fašková Nikola,Beráková Viera

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

0903 822 811

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk