Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica
- Prvá teória na vodičský kurz sk. "AM,B" sa koná 02.09.2014 (utorok) o 16:00 hod.

 Brezno

- Prvá teória na vodičský kurz sk. AM,B sa koná 02.09.2014 (utorok) o 15,00 hod.

Heľpa

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 12.09.2014
Účastníci konania: Lukáš Bakoš, Izabela Bérešová, Adam Bobák, Matej Kapusta, Erik Kratka, Pavol Kubán, Andrea Mrázová, Tatiana Repaská, Zuzana Slaná, Jozef Vašina

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 16.09.2014
Účastníci konania: Tomáš Bella, Dávid Magna, Marek Čiampor, Miroslav Adamek, Mikuláš Rypák, Ján Daubner, Michal Juriga, Juraj Stieranka

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 18.09.2014
Účastníci konania: Ján Bartoš, Dominika Bobáková, Zuzana Csordásová, Urban Čunderlík, Juraj Dobrota, Šimon Gál, Simona Hirková, Janka Hlavinová, Mária Chabanová, Peter Jach, Adam Janda, Eva Kokošková, Katarína Mesárošová, Jessica Mesíková, Jozef Patráš, Slavomír Sochor, Ivana Stankovianska, Milan Šajgal, Martina Uramová, Tereza Vrťová, Rastislav Zajac

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 2.9.2014
Účastníci konania: Dekrét Lukáš,Kubáň Tomáš,Masaryková Veronika,Melková Monika,Piško Juraj,Temniaková Pavlína,Kovácsová Ivana,Šucháň Peter,Ambróz Lukáš,Ďubur Peter,Šípoš Ľudovít

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 8.9.2014
Účastníci konania: Belko Bohuslav,Greguš Marek,Kováčik Ján,Zlúky Martin

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

0903 822 811

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk