Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica
- Prvá teória na vodičský kurz sk. "AM,B" sa koná 02.09.2014 (utorok) o 16:00 hod.

 Brezno
- Otvorenie vodičských kurzov na sk. "A,B"sa koná 26.08.2014 (utorok) o 15:00 hod.

Heľpa
- Otvorenie vodičských kurzov na sk. "B"sa koná 26.08.2014 (utorok) o 15:00 hod.

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 26.08.2014
Účastníci konania: Miroslav Adamek, Ján Daubner, Michal Ondrejka, Peter Páleník, Mikuláš Rypák

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 26.8.2014
Účastníci konania: Baksová Mária, Berák Dávid,Lešková Michaela,Lacko Róbert,Zlúkyová Ivana,Pokoš Lukáš,Medveď Matej

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

0903 822 811

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk