Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

 

Banská Bystrica
- Prvá teória na skupinu "AM,A1,A2,B" sa koná 28.07.2014 (pondelok) o 16:00 hod.

 

 

 

 

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 11.08.2014
Účastníci konania: Ján Barborjak, Ján Bartoš, Marcel Cabala, Kevin Ďurčík,Miroslav Ferkovič, Martin Genov, Janka Hlavinová, Branislav Hús, Zdenko Hús, Marek Jasenovský, Tomáš Krista, Simona Lacková, Marek Molnár, Bianca Penksová, Dalibor Pertzian, Martina Piatriková, Brnaislav Švarba, Peter Turňa

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 7.8.2014
Účastníci konania: Eremiáš Patrik,Fašková Nikola,Latinák Tomáš,Šťavina Milan,Petrová Tatiana,Holko Maroš,Giertlová Jana

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 13.8.2014
Účastníci konania: Aschenbrierová Lívia,Budovcová Martina,Krkošková Patrícia,Škropeková Mária,Šeereš Radoslav,Harvan Michal

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

0903 822 811

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk