Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Prvá teória na sk. "AM,A1,B" sa koná 29.06.2015 (Pondelok) o 16:00 hod.

Brezno 

-Otvorenie vodičského kurzu na sk.C,D,E sa koná 25.06.2015 o 15:00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Heľpa

 

 

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 07.07.2015
Účastníci konania: Čupka Kristián, Čupka Matej, Obrstová Kristína, Sečkár Michal, Bognár Jakub, Hojo Matej, Políček Adam, Cheban Ján, Valach Andrej

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 08.07.2015
Účastníci konania: Kubáň Michal, Dunko Tomáš, Belička Michal, Sauka Dominik, Janotíková Beáta, Šutka Miroslav

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 14.07.2015
Účastníci konania: Patrik Bošeľa, Monika Hlivová, Alena Hodálová, Michal Ondrejka, Barbora Pandulová, Daniel Poliak, Ctibor Sasák, Monica Smolen, Ľubica Vajzerová

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 09.07.2015
Účastníci konania: Lenka Fašková, Martina Kováčiková, Roman Mutiš, Zuzana Ottingerová, Marek Suja-Pumel, Jozef Švantner, Júlia Véberová

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 13.07.2015
Účastníci konania: Juraj Brečka, Peter Caban, Tomáš Danielič, Ľubica Jánošíková, Ľuba Kukoľová, Tomáš Kvačkaj, Anna Turčinová

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk