Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Otvorenie vodičského kurzu na sk. "B" sa koná 15.01.2015 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Otvorenie vodičského kurzu na sk "C,D,E" sa koná 22.01.2015 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Otvorenie kurzu na získanie Kvalifikačnej karty vodiča - pravidelný výcvik (35 hod.) sa koná od 15.12.2014 (pondelok) o 8:00 hod.

Brezno   

 

-Otvorenie vodičského kurzu na sk.C,D,E sa koná 22.01.2015 /štvrtok/ o 15:00 hod.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Heľpa

-
Otvorenie vodičského kurzu na sk."B" sa koná 23.01.2015/piatok/ o 15:30 hod.

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 19.12.2014
Účastníci konania: Lukáš Bakoš

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 22.12.2014
Účastníci konania: Folovský Róbert,Šalát Ján,Šalát Michal,Váňa Ján,Bubelíny Maroš,Laurenčík Martin,Sakáč Jaroslav,Trojan Pavel

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 23.12.2014
Účastníci konania: Vargová Martina,Harvan Adrián

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk