Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Prevádzku v Banskej Bystrici od 14.11.2016 nájdete na novej adrese: Horná 67, Banská Bystrica, 2. poschodie - oproti Poliklinike.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

 

- Otvorenie kurzu sa koná dňa 05.10.2017 (štvrtok) o 16:00 hod  na VO sk. "AM,A1,A2,A,B,E,C,D,T"

- Dňa               o 8:30  hod  sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0905484833

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča pravidelný výcvik vodičov   sa koná  02.10.2017 o 08:00 hod. v Banskej Bystrici

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča základná kvalifikácia vodičov sa koná 29.09.2017 o 15:00  v Banskej Bystrici

 

Brezno

- Otvorenie kurzov na sk." B,C,D,E" sa koná 19.10.2017 /štvrtok/ o 15:00 hod.

Heľpa

- Otvorenie kurzu na sk. "B" sa koná 27.10.2017 /piatok/ o 15:00 hod.

 

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 27.09.2017
Účastníci konania: Lednická Širková Jana, Ostrolucký Ján, Javorčíková Beáta, Ďorďová Vanesa, Ševc Adrián, Hanzelová Natália, Purgat Matej

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 28.09.2017
Účastníci konania: Aschenbrier Róbert, Chabada Peter, Kňazík Andrej

Banská Bystrica

ul: Horná 67
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk