Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Otvorenie vodičského kurzu na sk. "B" sa koná 20.11.2014 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Otvorenie vodičského kurzu na sk. C,D,E" sa koná 27.11.2014 (pondelok) o 16:00 hod.

- Otvorenie kurzu na získanie Kvalifikačnej karty vodiča - pravidelný výcvik (35 hod.) sa koná od 29.11.2014 (sobota)  o 8:00 hod.

- Otvorenie kurzu na získanie Kvalifikačnej karty vodiča - základná kvalifikácia (140 hod.) sa koná od 21.11.2014 (pondelok) o 8:00 hod.

Brezno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Otvorenie vodičského kurzu na sk. "C,D,E" sa koná 27.11.2014 (pondelok) o 15:00 hod.

 

Heľpa

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 05.12.2014
Účastníci konania: Stieranka Juraj, Šipula Juraj

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 26.11.2014
Účastníci konania: Dominika Draková, Pavol Dusko, Kristína Hlinková, Peter Klimo, Patrik Krajčo, Viktor Krajčo, Barbora Krušpánová, Dominika Rusková, Pavol Skubák, Jana Šuleková

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 08.12.2014
Účastníci konania: Černá Erika,Šimková Vlasta,Murgaš Rastislav,Brenkusová Martina,Grzybowská Martina,Hroncová Kristína,Huťová Paulína,Chmelíková Dominika,Nagyová Lucia,Róthová Roxana,Paulenová Benedikta,Valachová Petra,Janotková Kornélia,Dobrík Tomáš, Notová Renáta

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 24.11.2014
Účastníci konania: Filipiak Adam,Margeta Jakub,Mucha Marek,Muck Majka,Romański Michal,Chamko Tomáš

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

0903 822 811

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk