Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Prvá teória na vodič. kurz sk. AM,A1,A2,B sa koná 31.08.2015 /pondelok/ o 16:00 hod.

Brezno

-Otvorenie vodičského kurzu na sk. C,D,E,A1,A2,A sa koná 03.09.2015 o 15:00 hod.

-Otvorenie vodičského kurzu na sk.AM,B sa kkoná 07.09.2015 o 15:00 hod.

                                                                                                                                                                                                                                   

Heľpa

-Otvorenie vodičského kurzu na sk. AM,B sa koná 25.09.2015 o 14:30 hod.

 

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 02.09.2015
Účastníci konania: Ján Harňák, Ľubomír Janek, Michal Kubáň, Dušan Kubove

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 04.09.2015
Účastníci konania: Vladimír Stručka

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 08.09.2015
Účastníci konania: Erik Bambura, Martin Dobrota, Ľuboš Kminiak, Benedikt Procházka, Lukáš Purgat, Milan Zachar

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 09.09.2015
Účastníci konania: Jakub Bognár, Zuzana Cerovská, Eliač Dominik, Šimon Gál, Monika Hlivová, Tatiana Janotíková, Matej Kurkovský, Marek Rajnoha, Martina Sedláčeková, Adriana Šuryová

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 16.09.2015
Účastníci konania: Matúš Jackuliak, Pavol Kenický, Radoslav Kucharič, Denis Kvietok, Ľubomír Lamper, Ľubomír Lamper, Pavol Lichý, Miroslava Majerová, Matúš Mesík, Milan Neplech, Peter Nepšinský, Šimon Štibrány, Lucia Zajacová

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk