Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Prevádzku v Banskej Bystrici od 14.11.2016 nájdete na novej adrese: Horná 67, Banská Bystrica, 2. poschodie - oproti Poliklinike.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- VIANOČNÁ A NOVOROČNÁ AKCIA : Osobné auto - 450,-€, nákladné auto - 690,-€, autobus 440,-€

- Prvá  teória na sk. "B" sa koná 24.01.2017 (utorok) o 16:00 hod.

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (pravidelného výcviku 35 hodín)  sa koná 20.01.2017 (piatok) o 14:00 hod.

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (základného výcviku 140 hodín) sa koná 27.01.2017 (piatok) o 14:00 hod.

- Dňa ................ sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na číslach 0907142398,  0905484833

 

 

Brezno
-Prvá teória na sk. "B" sa koná 10.01.2017 o 15:00 hod. /utorok/ v autoškole

Heľpa

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 20.1.2017
Účastníci konania: Fehér Tibor,Ferienčíková Natália,Navrátil Jiři,Krchňavý Jakub,Haluška Daniel,Tagajová Monika,Kmecová Nikola,Ružinský Jerguš, Koreňová Michaela,Dzuriková Petra,Kolpaský Dávid,Kováčová Monika,Migra Peter,Piláriková Gabriela,Bachledová Marianna, Matúš Fiťka

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 23.01.2017
Účastníci konania: Paulína Dvorská, Dominik Dvorský, Peter Fortiak, Martin Hajduček, Milan Haviar, Zuzana Holbusová, Andrej Hudec, Matúš Leitner, Branislav Orlíček, Rebeka Šarinová, Gabriel Švoňavský, Marián Veselovský

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 24.01.2017
Účastníci konania: Maroš Bučko, Norbert Majling, Radoslav Rázus, Mikuláš Rypák

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 02.02.2017
Účastníci konania: Paulína Barlová, Jana Bartošová, Alexandra Boľošová, Slavomír Kováč, Lucia Mišková, Rastislav Vajcík, Valéria Víteková, Filip Vojník

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 19.01.2017
Účastníci konania: Pokoš Mário, Štulrajter Martin, Štulrajter Patrik, Hucík Michal

Banská Bystrica

ul: Horná 67
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk