Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Prevádzku v Banskej Bystrici od 14.11.2016 nájdete na novej adrese: Horná 67, Banská Bystrica, 2. poschodie - oproti Poliklinike.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Otvorenie kurzu sa koná dňa 07.12.2017 o 16:00 hod.na VO sk. "B,E,C,D,T"

-Prvá teória na sk. "B" sa koná dňa 20.11.2017 o 16:30 hod.

- Dňa                 hod.  sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0905484833

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča pravidelný výcvik vodičov   sa koná  16.11.2017 o 15:00 hod.  v Banskej Bystrici

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča základná kvalifikácia vodičov sa koná  16.11.2017 o 15:00 hod.  v Banskej Bystrici

 

Brezno

- Otvorenie kurzu na  VO sk. "B,C,D,E" sa koná dňa 27.11.2017 o 15:00 hod.

Heľpa

- Otvorenie kurzu na VO sk. "B" sa koná dňa 13.12.2017 o 15:00 hod.

 

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 24.11.2017
Účastníci konania: Krahulec Roman, Prítuľa Ján, Grekčo Filip, Horoš Miroslav, Samuelčík Ivan

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 27.11.2017
Účastníci konania: Molnár Marek, Galušková Karolína, Kmeťová Laura, Striešová Eva-Mária, Tutková Dominika, Šalátová Eva, Kováč Ľubomír, Šajbanová Anna, Jadroň Matej, Jablonovský Ľubomír, Nedelová Mária, Schmidtová Emma

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 28.11.2017
Účastníci konania: Kanošová Dana, Brtáň Ján, Holko Emil, Holko Dušan, Potančoková Iveta, Potančoková Romana, Koštial Martin, Dekrét Tobiáš, Belko Martin, Gašperan Pavol, Kolesár Maroš

Banská Bystrica

ul: Horná 67
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk