Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Prvá teória na sk. "B" sa koná 03.11.2014 (pondelok) o 16:30 hod.

- Otvorenie vodičského kurzu na sk. C,D,E" sa kona 27.11.2014 (pondelok) o 16:00 hod.

- Otvorenie kurzu na získanie Kvalifikačnej karty vodiča - pravidelný výcvik (35 hod.) sa koná od 07.11.2014 (piatok)  o 8:00 hod.

- Otvorenie kurzu na získanie Kvalifikačnej karty vodiča - základná kvalifikácia (140 hod.) sa koná od 03.11.2014 (pondelok) o 8:00 hod.

Brezno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Otvorenie vodičského kurzu na sk. B bude 23.10.2014 /štvrtok/ o 15,00 hod. 

- Otvorenie vodičského kurzu na sk. "C,D,E" sa koná 27.11.2014 (pondelok) o 15:00 hod.

-Prvá teória na sk.B sa koná 4.11.2014/utorok/ o 15,00hod. v autoškole.

Heľpa

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 28.10.2014
Účastníci konania: Zuzana Pejková

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 30.10.2014
Účastníci konania: Daniela Majerová, Lukáš Bakoš, Peter Heyduk, Simona Hirková, Christian Holub, Peter Jach, Renáta Karnišová, Eva Kokošková, Simona Konderová, Viktor Krajčo, Renáta Lobotková, Patrícia Lúčková, Tomáš Polievka, Dominika Rusková, Pavol Skubák, Jana Šuleková, Ján Žmiják

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 06.11.2014
Účastníci konania: Karin Babjaková, Romana Donovalová, Pavol Dusko, Jakub Herich, Kristína Hlinková, Milan Chorváth, Miriam Juhászová, Patrik Krajčo, Klára Kvasnová, Vladimír Ľauko, Andrej Majer, Vanda Mešťanová Beličková, Vladimír Rusko, Ervín Rutšek, Martin Štulrajter

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 27.10.2014
Účastníci konania: Hoško Pavel

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

0903 822 811

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk