Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Dňa 12.02.2016 (piatok) o 9:30 hod. sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísla 0907142398, 0905484833

- Otvorenie vodičského kurzu na sk. "B,C,D,E,T, sa koná 18.02.2016 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (pravidelného výcviku 35 hodín)  sa koná 08.02.2016 (pondelok) o 8:00 hod.

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (základného výcviku 140 hodín) sa koná 15.02.2016 (pondelok) o 8:00 hod.

- Otvorenie vodičského kurzu na sk. "AM,A1,A2,A" sa koná 03.03.2016 (štvrtok) o 16:00 hod.

Brezno


Heľpa

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 11.02.2016
Účastníci konania: Jakub Adamek, Patrícia Andrášiková, Ivana Bičanovská, Richard Hogh, Ján Majer, Janka Mikulášiová, Miroslava Rázusová, Veronika Uhríková

Miesto konania: Brezno 15.02.2016
Termín konania: 15.02.2016
Účastníci konania: Smain Silvia

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk