Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Prevádzku v Banskej Bystrici od 14.11.2016 nájdete na novej adrese: Horná 67, Banská Bystrica, 2. poschodie - oproti Poliklinike.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Dňa ................ sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na číslach 0907142398,  0905484833

- Otvorenie vodičských kurzov na sk. "B,C,D,E,T sa koná 12.01.2017 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (pravidelného výcviku 35 hodín)  sa koná ..................... .

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (základného výcviku 140 hodín) sa koná ...................... .

 

 

Brezno

 

Heľpa

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 12.12.2016
Účastníci konania: Petra Dzuriková, Mária Anna Gábrišová, Zuzana Hrušková, Dávid Kolpaský, Michaela Koreňová, Monika Kováčová, Ján Loula, Petra Magerčiaková, Paulína Mathéová, Viera Medviďová, Peter Migra, Vladimír Nosko, Gabriela Piláriková, Marko Piterka, Zuzana Puškárová, Jerguš Ružinský, Mário Stacho, Dominik Vágo

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 19.12.2016
Účastníci konania: Marianna Bachledová, Matúš Fiťka, Monika Lachká, Majling Norbert, Radoslav Rázus, Tatiana, Rišiaňová, Mikuláš Rypák, Michaela Sekerášová, Zuzana Sieglová, Eva Tonhajzerová

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 20.12.2016
Účastníci konania: Tomáš Hraško, Jozef Chribík, Ondrej Jančo, Nikola Kmecová, Milan Nikmon

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 12.12.2016
Účastníci konania: Muránska Barbora, Romański Pavel Adam, Bodnárik Martin, Klája Tomáš, Pokoš Mário

Banská Bystrica

ul: Horná 67
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk