Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

- Otvorenie vodičského kurzu na sk. "AM, B" sa koná 16.04.2015 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Teória na vodičský kurz na sk "A1,A2,A" sa koná  02.04.2015 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Otvorenie vodičského kurzu na sk "C,D" sa koná 16.04.2015 (štvrtok) o 16:00 hod.

- Otvorenie kurzu na získanie Kvalifikačnej karty vodiča - pravidelný výcvik (35 hodín) sa koná od 23.03.2015 (pondelok) o 8:00 hod.

- Otvorenie kurzu na získanie Kvalifikačnej karty vodiča - základný kurz (140 hodín) sa koná od 28.03.2015 (sobota) o 8:00 hod.

Brezno 

-Otvorenie vodičského kurzu na sk. C,D,E sa koná 16.04.2015 o 15:00 hod. v autoškole

-Otvorenie vodičského kurzu na sk. AM,A1,A,B sa koná 20.04.2015 o 15:00 hod. v autoškole

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Heľpa

 -
Otvorenie vodičského kurzu na sk.B sa koná 10.04.2015 /piatok/ o 15:00 hod.

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 02.04.2015
Účastníci konania: Miroslav Balogh, Andrej Bíreš, Radoslav Blaško, Kristína Bučková, Margita Garajová, Nikola Homolová, Michaela Kotyrová, Patrik Kováč, Alexander William Edward Millington, Ladislav Radoš, Timotej Žerebák

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 10.04.2015
Účastníci konania: Anna Brehovská, Lukáš Čierny, Michal Figúr, Natália Imreová, Júlia Melicherová, Milan Priadka, Táňa Pribilincová, Jana Šuleková

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 09.04.2015
Účastníci konania: Adamčíková Michaela, Datková Jana, Ľuptáková Zuzana, Kurek Richard, Trocha Andrej, Beňová Michaela

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 07.04.2015
Účastníci konania: Baťková Mária, Bialik Marek, Kradlák Marek, Majkúthová Katarína, Pokoš Tomáš, Puťoš Marián, Bošeľová Ľubica

Miesto konania: Brezno 15.04.2015
Termín konania: 15.04.2015
Účastníci konania: Kubanda Tomáš, Nosko Juraj, Popper Juraj, Tokár Zdenko

Banská Bystrica

ul: Partizánska cesta č.3
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk