Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny : AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív, a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Prevádzku v Banskej Bystrici od 14.11.2016 nájdete na novej adrese: Horná 67, Banská Bystrica, 2. poschodie - oproti Poliklinike.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča mailom alebo osobne.

Banská Bystrica

 

- Otvorenie kurzu sa koná dňa 03.08.2017 (štvrtok) o 16:00 hod  na VO sk. "AM,A1,A2,A,B,E,C,D,T"

- Dňa               o 8:30  hod  sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0905484833

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (základného výcviku 140 hodín) sa koná ..................

- Otvorenie kurzu kvalifikačnej karty vodiča (pravidelného výcviku 35 hodín)  sa koná             o 15:00 hod.

 

Brezno

Heľpa

 

 

Termíny skúšok

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 03.08.2017
Účastníci konania: Zigová Terézia, Majling Michal, Saksa Tomáš, Políček Adam, Dobošová Erika, Ješíková Andrea, Kriaková Tatiana, Lednická Širková Jana, Slovík Adam, Ostrolucký Ján, Ondrejko Roman, Považancová Dana, Mayerová Vanesa, Wollmuth Oliver, Kováč Slavomír

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 31.07.2017
Účastníci konania: Budová Kančová Helena, Javorčíková Beáta, Suchanovský Matúš, Roháčová Michaela, Dorďová Vanesa, Poliaková Barbora, Beňová Michaela, Purgát Matej, Tomanová Petra, Geletová Zuzana

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 20.07.2017
Účastníci konania: Roško Ján, Červencová Mercedes

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 26.07.2017
Účastníci konania: Tathe Anh, Nguyen Van Duc, Lepko Matej, Kopal Štefan

Banská Bystrica

ul: Horná 67
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk