Cenník kurzov

Cenník kurzov.

Skupina VO
Rozšírenie VO
Vek Skupinový kurz Solo kurz Správny poplatok z VO Správny poplatok opakovaná skúška Doplňujúca jazada 45 min.
AM 15 450 € 900 € 16,50 € 4 € 30 €
A1 16 750 € 1000 € 16,50 € 4 € 30 €
A2 18 700 € dohodou 16,50 € 4 € 30 €
A 24 700 € dohodou 16,50 € 4 € 30 €
B 17 880 € dohodou 33 € 8 € 30 €
B - automatická prevodovka 17 1100 € dohodou 33 € 8 € 30 €
A1 + B 17 1550 € dohodou 33 + 16,50 €
T 17 800 € 1500 € 33 € 8 € 30 €
B + T 17 1500 € dohodou 2 x 33 €
A1 + B + T 17 2250 € dohodou 16,50 + 2 x 33 €
RB/T 17 800 € dohodou 33 € 8 € 40 €
BE 18 550 € 1000 € 33 € 8 € 45 €
RB/C,T 21 1600 € dohodou 66 € 16,50 € 40 €
RC/CE 21 800 € dohodou 66 € 16,50 € 45 €
RB/C + ZZK 140 hod. 21 2200 € dohodou 66 € 16,50 € 40 €
RB/C + ZK 280 hod. 18 3700 € dohodou 66 € 16,50 € 40 €
RC/D 24 1100 € dohodou 66 € 16,50 € 40 €
RB/D bez C 24 1800 € dohodou 66 € 16,50 € 40 €
RD/DE bez C 24 800 € dohodou 66 € 16,50 € 40 €
RC/D,CE 24 1700 € dohodou 66 + 66 €
RC/D + ZZK na D 140 hod. 24 1700 € dohodou 66 € 16,50 € 40 €
RC/D + ZK na D 280 hod. 21 3700 € dohodou 66 € 16,50 € 40 €
RB/C,D,T 24 2100 € dohodou 66 + 66 € 40 €
RB/C,D,T + ZZK + RK 24 2900 € dohodou 66 + 66 € 40 €
Osobitny výcvik A1, A2 500 € 10 €
Osobitná skúška A1, A2 200 € 16,50 € 30 €
Osobitny výcvik B96 500 € 10 €
Osobitná skúška B96 200 € 16,50 € 35 €

Cenník Doškolovacieho kurzu.

Kurz VO Cena kurzu Správny poplatok z VO
B 500 € 16,50 €
C 650 € 16,50 €
D 605 € 16,50 €
CE 700 € 16,50 €
DE 700 € 16,50 €

Cenník kurzov na získanie alebo obnovenie kvalifikačnej karty vodiča.

Typ kurzu Cena kurzu Správny poplatok
Pravidelný výcvik 35 hod. 240 € 50 + 5/5 €
Rozdielový kurz ZKV 35 hod. 240 € 50 + 50 + 5/5 €
Zrýchlený kurz ZKV 140 hod. 890 € 50 + 50 + 5/5 €
Kurz ZKV 280 hod. 2100 € 50 + 50 + 5/5 €

Ceny sú uvedené s DPH.
Ceny sú informatívne a upravujú sa v priebehu roka.