Kvalifikačná karta vodiča

Vzor kvalifikačnej karty

Referenčné farby:

 • modra - reflexná modrá, systém farieb Pantone
 • žltá - žltá, systém farieb Pantone

Kvalifikačná karta vodiča má dve strany.

predna strana karty
Strana 1 obsahuje údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:

 1. 1. priezvisko,
 2. 2. meno (mená),
 3. 3. dátum a miesto narodenia,
 4. 4a.dátum vydania,
 5. 4b. dátum skončenia platnosti,
 6. 4c. názov vydávajúceho orgánu,
 7. 5a. číslo vodičského preukazu,
 8. 5b. sériové číslo,
 9. 6. fotografia,
 10. 7. podpis,
 11. 8. obec pobytu,
 12. 9. skupiny vodičských oprávnení, na ktoré spĺňa základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik.

 

zadna strana karty
Strana 2 obsahuje údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:

 1. 9. skupiny (podskupiny) vodičských oprávnení, na ktoré spĺňa základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik,
 2. 10. kód Spoločenstva podľa Zoznamu kódov Spoločenstva (§ 11 ods. 3),
 3. 11. priestor na úradné záznamy vydávajúceho štátu, ktorý sa týka administratívnych údajov alebo údajov vzťahujúcich sa na bezpečnosť cestnej premávky; Ak sa údaje vzťahujú k bodom tejto prílohy, musí sa pred údajom uviesť číslo bodu.

 

AKO ZÍSKAŤ KVALIFIKAČNÚ KARTU VODIČA

Kvalifikačnú kartu vodiča môže získať osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia aspoň jednej skupiny: C1, C, D1 alebo D. Uchádzač o získanie kvalifikačnej karty vodiča (KKV) by mal poslať písomnú správu e-mailom alebo SMS s nasledovnými údajmi:

 • Dátum získania vodičského oprávnenia skupín: C1, C, D1 a D.
 • Požadované termíny školenia vodičov.
 • Telefónny alebo e-mailový kontakt.
 • Meno, priezvisko, rok narodenia a miesto bydliska.

Termíny školenia budú následne zaslané e-mailom, SMS alebo telefonicky.

 

Predbežné termíny školenia sa uvádzajú na webovej stránke. Školenie vodičov sa vykonáva v priestoroch autoškoly v Banskej Bystrici a v Brezne. Výučba teoretickej prípravy a praktické jazdy sa vykonáva podľa vopred dohodnutých termínov. Neprítomnosť na niektorých vyučovacích hodinách sa musí nahradiť v iných termínoch.
Uchádzač o získanie KKV sa musí prihlásiť najneskôr v deň pred otvorením kurzu. Pri otvorení kurzu sa všetci vodiči musia preukázať platným vodičským preukazom a preukazom totožnosti. Kurz sa musí vyplatiť na druhý deň otvorenia kurzu. Faktúra sa vystaví na základe objednávky, na ktorej je uvedený termín školenia a menný zoznam vodičov. Faktúra má byť uhradená do 14 dní. Vodiči môžu aj osobne navštíviť autoškolu, kde požiadajú o podrobnejšie informácie a dohodnú termíny školenia podľa individuálnych podmienok.

Cenová relácia kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov sa určuje podľa počtu účastníkov. Kurzy sa vykonávajú s najmenším počtom šesť, najviac však tridsať účastníkov.

 • Základný kurz - 140 hodín: 400 - 600 €
 • Rozdielový kurz - 35 hodín: 100 - 150 €
 • Pravidelný výcvik - 35 hodín: 100 - 150 €

Ceny sú uvedené s DPH.
Správne poplatky: poplatok za vydanie KKV: 50 €
Poplatok za skúšku: 50 €
Poplatok za vydanie Osvedčenia: 5 €

 

Podrobné informácie a príslušnú legislatívu nájdete na stránke: www.kkv.sk

Začiatky kurzov

Banská Bystrica, Brezno

Prihlásenie na vodičské kurzy môžte vykonať mailom alebo osobne.
Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča: mailom alebo osobne.

Heľpa

Otvorenie kurzu na skupinu ,,B" sa koná dňa 23.05.2014 (piatok) o 15.00 hod.

Brezno

Otvorenie kurzu na skupinu C,D,E sa koná dňa 23.04.2014 o 15.00 hod.

Banská Bystrica

Dňa 24.04.2014 (štvrtok) o 16:00 hod. sa koná teória na sk. "A - motorky"

Banská Bystrica

Dňa 28.04.2014 (pondelok) o 17:00 hod.sa koná teória na sk, "AM,A1,B"

Kurz prvej pomoci

Banská Bystrica

Začiatok kurzu prvej pomoci bude ešte upresnený.

Prihlásenie