Kvalifikačná karta vodiča

Ako získať kvalifikačnú kartu vodiča.

Kvalifikačnú kartu vodiča môže získať osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia aspoň jednej skupiny: C1, C, D1 alebo D. Uchádzač o získanie kvalifikačnej karty vodiča (KKV) by mal poslať písomnú správu e-mailom alebo SMS s nasledovnými údajmi:

 • Dátum získania vodičského oprávnenia skupín: C1, C, D1 a D.
 • Požadované termíny školenia vodičov.
 • Telefónny alebo e-mailový kontakt.
 • Meno, priezvisko, rok narodenia a miesto bydliska.

Termíny školenia budú následne zaslané e-mailom, SMS alebo telefonicky.

Predbežné termíny školenia sa uvádzajú na webovej stránke. Školenie vodičov sa vykonáva v priestoroch autoškoly v Banskej Bystrici a v Brezne. Výučba teoretickej prípravy a praktické jazdy sa vykonáva podľa vopred dohodnutých termínov. Neprítomnosť na niektorých vyučovacích hodinách sa musí nahradiť v iných termínoch.
Uchádzač o získanie KKV sa musí prihlásiť najneskôr v deň pred otvorením kurzu. Pri otvorení kurzu sa všetci vodiči musia preukázať platným vodičským preukazom a preukazom totožnosti. Kurz sa musí vyplatiť na druhý deň otvorenia kurzu. Faktúra sa vystaví na základe objednávky, na ktorej je uvedený termín školenia a menný zoznam vodičov. Faktúra má byť uhradená do 14 dní. Vodiči môžu aj osobne navštíviť autoškolu, kde požiadajú o podrobnejšie informácie a dohodnú termíny školenia podľa individuálnych podmienok.

Podrobné informácie a príslušnú legislatívu nájdete na stránke: www.kkv.sk

Vzor kvalifikačnej karty

Referenčné farby:

 • modra - reflexná modrá, systém farieb Pantone
 • žltá - žltá, systém farieb Pantone
Líc
Kvalifikačná karta - líc

Strana 1 obsahuje údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:

 1. 1. priezvisko,
 2. 2. meno (mená),
 3. 3. dátum a miesto narodenia,
 4. 4a.dátum vydania,
 5. 4b. dátum skončenia platnosti,
 6. 4c. názov vydávajúceho orgánu,
 7. 5a. číslo vodičského preukazu,
 8. 5b. sériové číslo,
 9. 6. fotografia,
 10. 7. podpis,
 11. 8. obec pobytu,
 12. 9. skupiny vodičských oprávnení, na ktoré spĺňa základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik.
Rub
Kvalifikačná karta - rub

Strana 2 obsahuje údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:

 1. 9. skupiny (podskupiny) vodičských oprávnení, na ktoré spĺňa základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik,
 2. 10. kód Spoločenstva podľa Zoznamu kódov Spoločenstva (§ 11 ods. 3),
 3. 11. priestor na úradné záznamy vydávajúceho štátu, ktorý sa týka administratívnych údajov alebo údajov vzťahujúcich sa na bezpečnosť cestnej premávky; Ak sa údaje vzťahujú k bodom tejto prílohy, musí sa pred údajom uviesť číslo bodu.