Kontakt

QR-kontakt

  • Obchodný názov: STEBILA s.r.o.
  • Adresa: Podháj 5309/45, 974 05 Banská Bystrica
  • IČO: 45611645
  • DIČ: 2023062129
  • IČ DPH: SK2023062129
  • Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica, č.ú.: 2845494857/0200
    IBAN: SK05 0200 0000 0028 4549 4857


mapa-bb

Prevádzka: Banská Bystrica

Horná č. 67
974 01 Banská Bystrica
tel/fax: 048 41 41 519
mail: bystrica@autoskola-stebila.sk

Kontaktné osoby

Michal Stebila: 0907 817 026,
Mgr. Klára Stebilová: 0905 484 831
Mgr. Milan Kalánka: 0917 248 743
Marek Spišiak: 0907173656
Mgr. Branislav Lietava: 0951 851 028
Ján Devečka: 0915 878 144
Pavol Hýbela: 0918 590 058
Andrej Líška: 0905 816 647
Oto Mistrík: 0907 605 482
Mgr. Ján Škút 0915 836 513

mapa-br

Prevádzka: Brezno

Nálepkova 7
977 01 Brezno
tel/fax: 048 61 11 616
mobil: 0905 279 335
mail: brezno@autoskola-stebila.sk

Kontaktné osoby

Marek Ďuriš 0905 484 835
Ivan Čupka 0940 373 735

mapa-hlp

Prevádzka: Heľpa

Partizánska 362/36
976 68 Heľpa
tel/fax: 048 61 11 616
mobil: 0905 279 335
mail: helpa@autoskola-stebila.sk

Kontaktné osoby

Jozef Tešlár: 0903 822 811