Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny: AM, A1, A2, A, B, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Prevádzku v Banskej Bystrici od 14.11.2016 nájdete na novej adrese: Horná 67, Banská Bystrica, 2. poschodie - oproti Poliklinike.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Autoškola Michal Stebila prijme do svojho pracovného kolektívu nových inštruktorov. Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 484 833.

Prevádzkovateľom prevádzok poskytujúcich služby sa nariaďuje dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení uvedených v opatrení ÚVZ SR:

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

  • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
  • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
  • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice).

 

Vyhláška 154/2020 Z. z.

Názov predpisu: Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti: 23. 06. 2020. Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/154/vyhlasene_znenie.html

 

Prihlásenie sa na vodičské kurzy všetkých skupín môžete vykonať priebežne mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča taktiež mailom alebo osobne.

 Banská Bystrica

- Dňa 03.12.2020 o 16:00 hod. otvárame kurz na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na čísle 0905 484 833.

- Dňa ... o ... hod. sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0905 484 831.

- Otvorenie kurzu na získanie kvalifikačnej karty vodiča - Pravidelný výcvik vodičov /35 hodín/ - bude dňa 04.12.2020 o 14:00 hod.

- Otvorenie kurzu na získanie kvalifikačnej karty vodiča - Základná kvalifikácia vodičov /140 hodín/ - bude dňa ... o ... hod.

 

 Brezno

- Dňa ... o ... hod. otvárame kurz na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na čísle 0905 279 335.

- Dňa ... o ... hod. sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 279 335.

 Heľpa

Otvorenie kurzu na získanie VO skupiny B sa koná dňa ... o ... hod. na Obecnom úrade Heľpa.

Termíny skúšok

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 01.12.2020
Účastníci konania: Hrončeková Bibiána, Rusnáková Veronika

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 11.12.2020
Účastníci konania: Jaša Marek, Zemko Peter, Peniak Matej

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 08.12.2020
Účastníci konania: Vráb Jakub, Krnáčová Karolína, Kobolka Adam, Tišliarová Katarína, Babela Viliam

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 17.12.2020
Účastníci konania: Adam Žabka, Pavol Cipík, Patrik Štajer, Alexandra Apfelová, Jozef Vlček, Xuan Tam Nguyen Tmi, Alica Števlíková, Ján Matuška, Josef Guťan, Peter Očenáš, Timea Ďurišková, Sasha Slovík, Marek Lacko, Danila Panov

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 02.12.2020
Účastníci konania: Ján Kyba, Tomáš Mikláš, Jakub Škubal, Romana Pisárová, Marek Michalčík, Terézia Kiabová, Samuel Kadeřábek, Lucia Holčíková, Kristína Svitková, Paulína Vörösmartyová, Lukáš Madala, Tomáš Droppa, Roman Nemčok, Tomáš Kurtulík, Tomáš Kúkol

Banská Bystrica

ul: Horná 67
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk