Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny: AM, A1, A2, A, B, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Prevádzku v Banskej Bystrici od 14.11.2016 nájdete na novej adrese: Horná 67, Banská Bystrica, 2. poschodie - oproti Poliklinike.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Autoškola Michal Stebila prijme do svojho priateľského pracovného kolektívu nových inštruktorov.

Podmienky prijatia:
minimálne stredoškolské vzdelanie, vek 25 rokov, trojročná prax vo vedení motorového vozidla, inštruktorský preukaz.

Kto nie je držiteľom inštruktorského preukazu, radi poskytneme informácie, ako ho získať. Autoškola poskytne pomoc aj možnosti ďalšieho vzdelávania.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 484 833.

Prihlásenie sa na vodičské kurzy všetkých skupín môžete vykonať priebežne mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča taktiež mailom alebo osobne.

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 rušíme teoretickú výučbu vo všetkých prebiehajúcich kurzoch na získanie vodičského oprávnenia i kvalifikačnej karty vodiča, zároveň aj školenia vodičov referentov a kurzy prvej pomoci.

Dňa 19.03.2020 sa rušia aj avizované skúšky na získanie VO skupiny AM, B1, B. O novom termíne Vás budeme včas informovať.

 Banská Bystrica

- Dňa ...o ... hod. hod. sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0905 484 833.

- Dňa ... o ... hod. otvárame kurzy na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na čísle 0905 484 833.

- Dňa ... o ... hod. začíname s teoretickou výučbou k získaniu vodičského oprávnenia skupiny AM, B1, B.

- Otvorenie kurzu na získanie kvalifikačnej karty vodiča - Pravidelný výcvik vodičov /35 hodín/ - bude dňa ... o ... hod.

- Otvorenie kurzu na získanie kvalifikačnej karty vodiča - Základná kvalifikácia vodičov /140 hodín/ - bude dňa ... o ... hod.

 

Brezno

- Dňa ... o ... hod. otvárame kurz na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na čísle 0905 279 335.

- Dňa ... o ... hod. sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 279 335.

 

Heľpa

Otvorenie kurzu na získanie VO skupiny B sa koná dňa ... o ... hod. na Obecnom úrade Heľpa.

Termíny skúšok

Banská Bystrica

ul: Horná 67
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk