Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny: AM, A1, A2, A, B, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Prevádzku v Banskej Bystrici od 14.11.2016 nájdete na novej adrese: Horná 67, Banská Bystrica, 2. poschodie - oproti Poliklinike.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie na území SR boli dňom 24. 2. 2021 skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitné skúšky žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia pozastavené, resp. sa do odvolania nevykonávajú. Na základe vyššie uvedeného sa do odvolania prihlášky žiadateľov na skúšku z odbornej spôsobilosti a osobitné skúšky žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia nepreberajú. O ďalších zmenách Vás budeme obratom informovať.

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú povinné dodržiavať nasledovné:

  • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
  • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
  • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice),
  • preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR, príp. Ag testu, nie starším ako 7 dní (platí pre žiaka i inštruktora).

 Vyhláška 154/2020 Z. z.

Názov predpisu: Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti: 23. 06. 2020. Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/154/vyhlasene_znenie.html

 

Prihlásenie sa na vodičské kurzy všetkých skupín môžete vykonať priebežne mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča alebo tachografovej karty taktiež mailom alebo osobne.

 Banská Bystrica

- V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa otvárania kurzov na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín motorových vozidiel nás kontaktujte na čísle 0905 484 833, 0905 484 831 alebo e-mailom bystrica@autoskola-stebila.sk.

- Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín sa bude konať dňa 29.04.2021 o 15:00 hod.

- Otvorenie kurzu na získanie kvalifikačnej karty vodiča - Pravidelný výcvik vodičov /35 hodín/ - bude dňa 17.04.2021.

- Otvorenie kurzu na získanie kvalifikačnej karty vodiča - Základná kvalifikácia vodičov /140 hodín/ - bude dňa...

 - Dňa ... o ... hod. sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0905 484 831.

 Brezno

- Dňa ... o ... hod. otvárame kurz na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na čísle 0905 279 335.

- Dňa ... o ... hod. sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 279 335.

 Heľpa

Otvorenie kurzu na získanie VO skupiny B sa koná dňa ... o ... hod. na Obecnom úrade Heľpa.

Termíny skúšok

Banská Bystrica

ul: Horná 67
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk